pomiary 1

POMIARY, PRZEGLĄDY TRANSFORMATORÓW, PODSTACJI I LINII KABLOWYCH

Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora
Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora
Ocena wyników pomiarów w oparciu o wartość współczynnika absorpcji
Pomiar rezystancji izolacji obwodów w szafach, celach rozdzielni
Pomiar rezystancji izolacji linii kablowych
Ocena wyników pomiarów
Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych

Zobacz więcej

elektryczne pomiary

PRZEGLĄDY 5-LETNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z POMIARAMI

Przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej
Pomiary wewnętrznych linii zasilających WLZ
Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Pomiary rezystancji izolacji obwodów
Przegląd instalacji odgromowej, pomiary rezystancji uziomów
Pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych
Pełne pomiary instalacji elektrycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych
i jednorodzinnych

Zobacz więcej

pomiary 4

POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
PRZEGLĄDY/POMIARY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Pomiary natężenia oświetlenia (stanowisk pracy, pomieszczeń, biur, korytarzy itp.) w/g normy PN-EN 12464-1:2012.
Pomiary oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjne, strefy otwarte) w/g norm PN-EN 1838:2005, PN- EN50172.
Dobór, montaż opraw oświetleniowych w celu uzyskania właściwego natężenia oświetlenia oraz wskaźnika oddawania barw Ra.

Zobacz więcej

Nasze realizacje

Wszystkie
Pomiary
Instalacje elektryczne
Instalacje niskoprądowe
Pomiary oświetlenia
 • UDT
  PRZEGLĄDY I POMIARY. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (UDT), KRAKÓW
 • Urząd Marszałkowski 1
  POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA STANOWISK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 • PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ. FARMINA – INSTALACJE PRZEMYSŁOWE
 • VIII LO 3
  PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ. VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, KRAKÓW
 • POMIARY ELEKTRYCZNE W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UL. PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA 2 – SIEDZIBA TELEWIZJI TVN
 • Spółdzielnia Śnieżka
  PRZEGLĄD, POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI ŚNIEŻKA (ZŁOCIEŃ)
 • Sąd Proszowice
  PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ BUDYNEK SĄDU W PROSZOWICACH
 • Amway Kraków Biznes Park
 • POMIARY ELEKTRYCZNE W KOMPLEKSIE BIUROWYM BUMA SQUARE UL. WADOWICKA 6
 • POMIARY ELEKTRYCZNE W W BUDYNKU BIUROWYM DIAMANTE PLAZA UL. DEKERTA 24
 • PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE KRAKÓW NOWA HUTA
 • PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH NFZ
 • TEATR GROTESKA KRAKÓW
 • Przegląd Instalacji Elektrycznej Kijów Świt
 • TEATR im. ST.I.WITKIEWICZA ZAKOPANE
 • MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI (MOS) KRAKÓW ul. Rajska
 • PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODDZIAŁ OKULISTYKI, SZPITAL ŻEROMSKIEGO
 • PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STACJI DIALIZ DIAVERUM
 • WYMIANA ROZDZIELNI ZASILAJĄCYCH OBIEKTY PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE
 • PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE
 • PPŁ – PUBLICZNY PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
 • POMIARY, PRZEGLĄDY TRANSFORMATORÓW 30kV, 15kV, 6kV POMIARY, PRZEGLĄDY PODSTACJI, ROZDZIELNI 30kV, 15kV, 6kV, 0,4kV
 • POMIARY, PRZEGLĄDY AGREGATÓW (ZESPOŁÓW) PRĄDOTWÓRCZYCH
 • POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA, POMIARY P-PORAŻENIOWE, POMIARY OŚWIETLENIA MIEJSC PRACY
 • Przegląd przeciwpożarowkego wyłącznika prądu
 • SKLEPY, BUTIKI, OUTLETY W GALERIACH HANDLOWYCH, HIPERMARKETACH
 • SKLEPY, BUTIKI, OUTLETY W GALERIACH HANDLOWYCH, HIPERMARKETACH
 • PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA WROCŁAW
 • TEATR im. JULISZA SŁOWACKIEGO KRAKÓW

DLACZEGO MY?

Wykonujemy następujące pomiary:

Instalacji powyżej 1kV (transformatory, podstacje, rozdzielnie, linie kablowe)
Agregatów (zespołów) prądotwórczych
Instalacji poniżej 1kV
Pomiary oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego
Pomiary oświetlenia stanowisk pracy
Pomiary kamerą termowizyjną
(sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz jakości połączeń)
Pomiary elektryczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Przeprowadzamy 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej wraz z pomiarami - zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Nasi elektrycy to pracownicy z wieloletnim stażem – posiadamy uprawnienia SEP: Dozorowe i Eksploatacyjne do 30kV oraz Uprawnienia Budowlane.

Na wykonane usługi udzielamy gwarancji.
Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności

Wszystkie zdjęcia na naszej stronie pochodzą z naszych realizacji.

KIM JESTEŚMY?

Content ImageContent Image
Content Image

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych usług elektrycznych.

Oferujemy profesjonalne wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych, administracyjnych oraz w obiektach przemysłowych i halach fabrycznych.

Przeprowadzamy okablowanie, montaż i uruchomienie przemysłowych układów zasilania i sterowania.

Jakie usługi wykonujemy jako firma elektryczna sprawdź na podstronie: "Nasze usługi"

WIĘCEJ O NAS
JEŻELI ZALEŻY CI NA SZYBKIEJ I SOLIDNEJ REALIZACJI USŁUG ELEKTRYCZNYCH, NIE CZEKAJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z FIRMĄ ELBEST. NUMER TELEFONICZNY DO ELEKTRYKÓW: 509 429 222