PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ BUDYNEK SĄDU W PROSZOWICACH

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ
BUDYNEK SĄDU W PROSZOWICACH

W ramach przeglądu wykonano:

  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
  • Pomiary stanu izolacji.
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: maj 2021 r.