POMIARY, PRZEGLĄDY TRANSFORMATORÓW 30kV, 15kV, 6kV
POMIARY, PRZEGLĄDY  PODSTACJI, ROZDZIELNI 30kV, 15kV, 6kV, 0,4kV
LINII KABLOWYCH  30kV, 15kV, 6kV, 0,4kV

 • Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora
 • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora
 • Ocena wyników pomiarów w oparciu o wartość współczynnika absorpcji
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów w szafach, celach rozdzielni
 • Pomiar rezystancji izolacji linii kablowych
 • Ocena wyników pomiarów w oparciu o wartości rezystancji izolacji przeliczeniowej dla 20°C
 • Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych

 

POMIARY, PRZEGLĄDY AGREGATÓW (ZESPOŁÓW) PRĄDOTWÓRCZYCH

 • Wyznaczenie impedancji generatora (metoda obliczeniowa), oraz impedancji przewodów
  zasilających dany obwód
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
  przy zasilaniu z generatora
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie połączeń wyrównawczych
  przy zasilaniu z generatora
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
  przy zasilaniu z systemu elektroenergetycznego
 • Pomiar rezystancji przejścia pomiędzy dostępnymi częściami metalowymi agregatu
 • Pomiar rezystancji uzwojeń głównych, oraz uzwojeń wzbudzenia
 • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń głównych, oraz uzwojeń wzbudzenia
 • Pomiar rezystancji uziemienia punktu neutralnego generatora
 • Przegląd zespołu silnika spalinowego, wymiana materiałów i płynów eksploatacyjnych,
  regulacja układów sterowania

 

PRZEGLĄDY 5-LETNIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z  POMIARAMI
budynków wielokondygnacyjnych, administracyjnych, mieszkaniowych wielorodzinnych,
oraz budynków przemysłowych, hal fabrycznych - zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane, oraz zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008

 • Przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej
 • Pomiary wewnętrznych linii zasilających WLZ
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (gniazd, urządzeń, opraw oświetleniowych)
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • Przegląd instalacji odgromowej, pomiary rezystancji uziomów
 • Pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych
 • Pełne pomiary instalacji elektrycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych
  i jednorodzinnych (impedancja pętli zwarcia gniazd i urządzeń, rezystancja izolacji obwodów elektrycznych, pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych)

 

POMIARY, PRZEGLĄDY MASZYN ODDAWANYCH DO UŻYTKU
(według normy PN-EN 60204-1:2010)

 • Sprawdzenie zgodności wyposażenia maszyn z dokumentacją elektryczną
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i dodatkowych połączeń wyrównawczych
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Pomiar wytrzymałości elektrycznej izolacji

 

POMIARY OŚWIETLENIA, MONTAŻ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

 • Pomiary natężenia oświetlenia (stanowisk pracy, pomieszczeń, biur, korytarzy itp…) w/g normy PN-EN 12464-1:2012
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjne, strefy otwarte) w/g norm PN-EN 1838:2005, PN- EN50172
 • Dobór, montaż opraw oświetleniowych w celu uzyskania właściwego natężenia oświetlenia oraz wskaźnika oddawania barw Ra
 • Montaż lamp, kinkietów, żyrandoli, lamp podłogowych
 • Montaż oświetlenia LED oraz RGB – dobór zasilaczy oraz wzmacniaczy
 • Montaż diod mocy LED – dobór właściwych zasilaczy prądowych (driverów)
 • Montaż osprzętu dla źródeł światła
 • Montaż profesjonalnych urządzeń oświetlenia teatralnego i scenicznego

 

POMIARY TERMOWIZYJNE

 • Pomiary rozdzielnic, instalacji elektrycznych, osprzętu elektrycznego w celu wykrycia uszkodzeń
 • Weryfikacja jakości połączeń elektrycznych, określanie miejsc przegrzania przewodów elektrycznych
 • Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych

 

POMIARY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach grup 0,1 i 2
 • Pomiary instalacji elektrycznej w układzie IT z izolowanym punktem neutralnym
 • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i dodatkowych połączeń wyrównawczych

 

Wszystkie zdjęcia na naszej stronie pochodzą z naszych realizacji.

pomiary elektryczne elbest pomiary elektryczne elektryczne pomiary
pomiary elektryk kraków
kraków elektryczne pomiary kraków pomiary elektryczne elektryczne pomiary w Krakowie