POMIARY TERMOWIZYJNE

  • Pomiary rozdzielnic, instalacji elektrycznych, osprzętu elektrycznego w celu wykrycia uszkodzeń
  • Weryfikowanie jakości połączeń elektrycznych, określanie miejsc przegrzania przewodów elektrycznych
  • Przeglądy okresowe instalacji elektrycznych

pasmo 1 szafa 1A11 zasilan hydraul listwa 2X21termo2termo3termo4