• Pomiary ochrony przeciwporażeniowej w pomieszczeniach grup 0,1 i 2
  • Pomiary instalacji elektrycznej w układzie IT z izolowanym punktem neutralnym
  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i dodatkowych połączeń wyrównawczych

usługi 5usługi 4usługi 3usługi 2usługi 1