• Wyznaczenie impedancji generatora (metoda obliczeniowa), oraz impedancji przewodów
  zasilających dany obwód
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
  przy zasilaniu z generatora
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie połączeń wyrównawczych
  przy zasilaniu z generatora
 • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
  przy zasilaniu z systemu elektroenergetycznego
 • Pomiar rezystancji przejścia pomiędzy dostępnymi częściami metalowymi agregatu
 • Pomiar rezystancji uzwojeń głównych, oraz  uzwojeń wzbudzenia
 • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń głównych, oraz  uzwojeń wzbudzenia
 • Pomiar rezystancji uziemienia punktu neutralnego generatora
 • Przegląd zespołu silnika spalinowego, wymiana materiałów i płynów eksploatacyjnych,
  regulacja układów sterowania

agregat 1agregat 4agregat 5agregat 6agregat 7agregat 9agregat 12