Przegląd przeciwpożarowkego wyłącznika prądu

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu – wyłącznika głównego

W ramach zostają wykonane:

 • Przegląd (test) coroczny wyłącznika poprzez wyłączenie i załączenie wyłącznika prądu
 • Sprawdzenie stanu technicznego wyłącznika
 • Testy zdalnych wyłączników przeciwpożarowych prądu
 • Po przeglądzie wystawiamy stosowne protokoły

Zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy wykonywać co roku.

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE KRAKÓW NOWA HUTA

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH
CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE KRAKÓW NOWA HUTA

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w obiektach Centrum Rozwoju COM COM ZONE w Krakowie Nowa Huta. W ramach przeglądu instalacji elektrycznej mieszkań i obwodów wspólnych wykonano:

 • Oględziny instalacji elektrycznej,
 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 • Pomiary stanu izolacji,
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
 • Przegląd, pomiary parametrów instalacji odgromowej,
 • Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Czas realizacji: maj – czerwiec 2019.

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH
PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w obiektach Parafii św. Szczepana w Krakowie:

 • Kościół św. Szczepana
 • Plebania
 • Dom Parafialny

W ramach przeglądu instalacji elektrycznej mieszkań i obwodów wspólnych wykonano:

 • Oględziny instalacji elektrycznej,
 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 • Pomiary stanu izolacji,
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
 • Przegląd, pomiary parametrów instalacji odgromowej.

Czas realizacji: maj 2019.

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODDZIAŁ OKULISTYKI, SZPITAL ŻEROMSKIEGO

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODDZIAŁ OKULISTYKI, SZPITAL ŻEROMSKIEGO

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej oddziału Okulistyki

 • Oględziny instalacji elektrycznej,
 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 • Pomiary stanu izolacji,
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
 • Pomiary obwodów elektrycznych zasilanych w układzie sieci IT ,
 • Pomiar połączeń wyrównawczych.

Czas realizacji: grudzień 2018 – styczeń 2019.

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH NFZ

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH NFZ

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w budynkach NFZ:
– ul. Batorego 24 Kraków,
– ul. Jana Kazimierza 22 Nowy Targ,
– ul Ciemna 6 Kraków,
– ul. Józefa 21 Kraków.

W ramach przeglądu 5 letniego instalacji elektrycznej wykonano:

 • Oględziny instalacji elektrycznej,
 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 • Pomiary stanu izolacji,
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
 • Usunięcie usterek instalacji elektrycznej stwierdzonych podczas przeglądów i pomiarów.

Czas realizacji: luty 2018 – grudzień 2018.

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STACJI DIALIZ DIAVERUM

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STACJI DIALIZ DIAVERUM

Firma Elbest dokonała przeglądów i pomiarów elektrycznych w pomieszczeniach NZOZ DIAVERUM Kraków oś. Młodości.

W ramach przeglądu i pomiarów wykonano:

 • Przegląd wyłącznika głównego (przeciwpożarowego)budynku,
 • Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku
 • Oględziny instalacji elektrycznej,
 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 • Pomiary stanu izolacji,
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
 • Pomiary obwodów instalacji elektrycznej w układzie IT z izolowanym punktem neutralnym

Czas realizacji: lipiec 2018.

Przegląd Instalacji Elektrycznej Kijów Świt

REALIZACJE: KINO KIJÓW – CENTRUM, POMIESZCZENIA KINA ŚWIT

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W ramach przeglądu wykonano:

 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
 • Pomiary stanu izolacji.
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
 • Przegląd lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Czas realizacji: kwiecień, sierpień 2017, marzec 2018

Amway Kraków Biznes Park

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE FIRMY AMWAY – KRAKÓW BIZNES PARK

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w pomieszczeniach firmy AMWAY w Zabierzowie.
W ramach przeglądu instalacji elektrycznej wykonano:

 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia (około 2,2 tyś. punktów pomiarowych).
 • Pomiary stanu izolacji.
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.

Czas realizacji: lipiec 2017.

SKLEPY, BUTIKI, OUTLETY W GALERIACH HANDLOWYCH, HIPERMARKETACH

Montaż, podwieszenie na zawiesiach koryt kablowych, szynoprzewodów, opraw oświetlenia ewakuacyjnego, kamer. Rozprowadzenie przewodów zasilających szynoprzewody, pompy ciepła, pompy obiegowe, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz przewodów instalacji IT. Montaż podłączenie na zawiesiach banerów reklamowych, podświetlanych logo, wyłączników pożarowych, hermetycznych gniazd podłogowych. Montaż powyższego osprzętu także na płytach g-k. Okablowanie, montaż oświetlenia regałów podświetlanych, podłączenie sieci do terminali płatniczych, kas fiskalnych.
Montaż rozdzielni, okablowanie zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego, roboczego oraz pomiarów p-porażeniowych gniazd i urządzeń. Wystawienie dokumentacji powykonawczej dla służb technicznych Galerii Handlowej – w tym oświadczenia o poprawności , schematów powykonawczych instalacji elektrycznej, protokołów z pomiarów elektrycznych. Obiekty w których wykonywaliśmy prace: Galeria Krakowska, Factory Kraków, Factory Warszawa, Galeria Bonarka Kraków.

POMIARY ELEKTRYCZNE W W BUDYNKU BIUROWYM DIAMANTE PLAZA UL. DEKERTA 24

Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych budynku Diamante Plaza. W ramach przeglądu dokonano oględzin oraz pomiarów:

 • Transformatora 15kV,
 • Rozdzielni głównych,
 • Rozdzielni piętrowych obwodów wspólnych,
 • Instalacji odgromowej budynku.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykonywanych przez firmę ELBEST pomiarów.
Czas realizacji: 2014