POMIARY ELEKTRYCZNE W W BUDYNKU BIUROWYM DIAMANTE PLAZA UL. DEKERTA 24

Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych budynku Diamante Plaza. W ramach przeglądu dokonano oględzin oraz pomiarów:

  • Transformatora 15kV,
  • Rozdzielni głównych,
  • Rozdzielni piętrowych obwodów wspólnych,
  • Instalacji odgromowej budynku.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykonywanych przez firmę ELBEST pomiarów.
Czas realizacji: 2014