PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE KRAKÓW NOWA HUTA

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH
CENTRUM ROZWOJU COM COM ZONE KRAKÓW NOWA HUTA

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w obiektach Centrum Rozwoju COM COM ZONE w Krakowie Nowa Huta. W ramach przeglądu instalacji elektrycznej mieszkań i obwodów wspólnych wykonano:

  • Oględziny instalacji elektrycznej,
  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  • Pomiary stanu izolacji,
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • Przegląd, pomiary parametrów instalacji odgromowej,
  • Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Czas realizacji: maj – czerwiec 2019.