PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH NFZ

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH NFZ

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w budynkach NFZ:
– ul. Batorego 24 Kraków,
– ul. Jana Kazimierza 22 Nowy Targ,
– ul Ciemna 6 Kraków,
– ul. Józefa 21 Kraków.

W ramach przeglądu 5 letniego instalacji elektrycznej wykonano:

  • Oględziny instalacji elektrycznej,
  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  • Pomiary stanu izolacji,
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • Usunięcie usterek instalacji elektrycznej stwierdzonych podczas przeglądów i pomiarów.

Czas realizacji: luty 2018 – grudzień 2018.