TEATR GROTESKA KRAKÓW

REALIZACJE: TEATR GROTESKA KRAKÓW
Firma Elbest wykonała prace w pomieszczeniach teatru:

  • Montaż tras kablowych, okablowanie sceny i widowni (160 obwodów).
  • Okablowanie, montaż osprzętu na mostach oświetleniowych i sztankietach.
  • Podłączenie zasilania obwodów regulowanych, nieregulowanych i roboczych w rozdzielni głównej.
  • Wykonanie pomiarów ochrony p-porażeniowej : impedancję pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Rozruch instalacji.

Czas realizacji: lipiec 2018 – wrzesień 2018r.