TEATR GROTESKA KRAKÓW

REALIZACJE: TEATR GROTESKA KRAKÓW
Firma Elbest wykonała prace w pomieszczeniach teatru:

 • Montaż tras kablowych, okablowanie sceny i widowni (160 obwodów).
 • Okablowanie, montaż osprzętu na mostach oświetleniowych i sztankietach.
 • Podłączenie zasilania obwodów regulowanych, nieregulowanych i roboczych w rozdzielni głównej.
 • Wykonanie pomiarów ochrony p-porażeniowej : impedancję pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Rozruch instalacji.

Czas realizacji: lipiec 2018 – wrzesień 2018r.

TEATR im. ST.I.WITKIEWICZA ZAKOPANE

Wykonanie i montaż układów zasilania i sterowania oświetleniem regulowanym, technologicznym, roboczym sceny głównej, widowni oraz sal prób. W ramach projektu wykonano: blok zasilający zawierający wył. 400A, styczniki 250A oraz moduły zasilające bloki regulacyjne AGAT; rozdzielnie obwodów: technologicznych, nieregulowanych i roboczych. W ramach prac montażowych:: zidentyfikowano (przedzwoniono) ok. 200 kabli zasilających, zamontowano bloki regulacyjne AGAT 36×2,3kW, zamontowano trasy kablowe, ułożono i podłączono kable zasilające i sterownicze, okablowano, zamontowano, podłączono pulpity sterownicze. Zabudowano, okablowano główną szynę GSU. Dokonano rozruchu układu, sprawdzono działanie urządzeń pod napięciem, sprawdzono prawidłowość sterowania z pulpitów lokalnych. Wykonano pomiary elektryczne odbiorcze, sporządzono protokoły pomiarowe.
Czas realizacji: grudzień 2011÷ styczeń 2012.

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI (MOS) KRAKÓW ul. Rajska

Małopolski Ogród Sztuki to ośrodek współczesnych form teatralnych i parateatralnych, współczesne centrum sztuki i kultury. Wewnątrz mieści się sala tetralna dla 250 widzów, sala kinowa dla 128 osób oraz pomieszczenia, w których można będzie organizować zajęcia edukacyjne związane ze sztuką. W ramach prac w Małopolskim Ogrodzie Sztuki firma Elbest zrealizowała następujące elementy: – okablowanie, montaż układów zasilających i sterujących oświetleniem obwodów regulowanych, technologicznych oraz roboczych sceny głównej, widowni, oraz sztankietów wiszących nad sceną główną. – okablowanie, montaż układów zasilających i sterujących oświetleniem obwodów regulowanych, technologicznych oraz roboczych sali kina. Dla potrzeb zasilania powyższych elementów zaprojektowano i wykonano: blok zasilający BZ1 (wyłącznik 400A, stycznik 250A, styczniki 40A, rozłączniki bezpiecznikowe, wył. przetężeniowe oraz różnicowo-prądowe), blok zasilający BZ2, oraz rozdzielnię obwodów neregulowanych, technologicznych, roboczych. W ramach prac montazowych: zamontowano bloki regulacyjne PXM122 24×3,6kW, PXM112 12x 2,3kW, PXM112 6x 2,3kW, zamontowano rozdzielnie opisane powyżej, zamontowano trasy kablowe, ułożono i podłączono kable zasilające i sterownicze. Po podaniu napięcia dokonano rozruchu układu, sprawdzono działanie urządzeń pod napięciem. Wykonano pomiary ochrony p-porażeniowej : impedancję pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. Sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.
Czas realizacji: luty 2012÷ lipiec 2012.

WYMIANA ROZDZIELNI ZASILAJĄCYCH OBIEKTY PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE

REALIZACJE: WYMIANA ROZDZIELNI ZASILAJĄCYCH OBIEKTY PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE

W ramach prac wykonano:

 • Wymiana Rozdzielni Głównej zasilającej obiekty Parafii,
 • Wymiana osprzętu, bezpieczników w rozdzielni, podłączenie kabli,
 • Montaż nowej Tablicy Wyłącznika Głównego Przeciwpożarowego,
 • Montaż wyłącznika Głównego Przeciwpożarowego,
 • Montaż, okablowanie zdalnego wyzwalacza Wyłącznika Głównego Przeciwpożarowego,
 • Wykonano pomiary instalacji elektrycznych,
 • Przeprowadzono testy Wyłącznika Głównego Przeciwpożarowego.

Czas realizacji: wrzesień 2019.

SKLEPY, BUTIKI, OUTLETY W GALERIACH HANDLOWYCH, HIPERMARKETACH

Montaż, podwieszenie na zawiesiach koryt kablowych, szynoprzewodów, opraw oświetlenia ewakuacyjnego, kamer. Rozprowadzenie przewodów zasilających szynoprzewody, pompy ciepła, pompy obiegowe, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz przewodów instalacji IT. Montaż podłączenie na zawiesiach banerów reklamowych, podświetlanych logo, wyłączników pożarowych, hermetycznych gniazd podłogowych. Montaż powyższego osprzętu także na płytach g-k. Okablowanie, montaż oświetlenia regałów podświetlanych, podłączenie sieci do terminali płatniczych, kas fiskalnych.
Montaż rozdzielni, okablowanie zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego, roboczego oraz pomiarów p-porażeniowych gniazd i urządzeń. Wystawienie dokumentacji powykonawczej dla służb technicznych Galerii Handlowej – w tym oświadczenia o poprawności , schematów powykonawczych instalacji elektrycznej, protokołów z pomiarów elektrycznych. Obiekty w których wykonywaliśmy prace: Galeria Krakowska, Factory Kraków, Factory Warszawa, Galeria Bonarka Kraków.

SKLEPY, BUTIKI, OUTLETY W GALERIACH HANDLOWYCH, HIPERMARKETACH

Montaż, podwieszenie na zawiesiach koryt kablowych, szynoprzewodów, opraw oświetlenia ewakuacyjnego, kamer. Rozprowadzenie przewodów zasilających szynoprzewody, pompy ciepła, pompy obiegowe, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz przewodów instalacji IT. Montaż podłączenie na zawiesiach banerów reklamowych, podświetlanych logo, wyłączników pożarowych, hermetycznych gniazd podłogowych. Montaż powyższego osprzętu także na płytach g-k. Okablowanie, montaż oświetlenia regałów podświetlanych, podłączenie sieci do terminali płatniczych, kas fiskalnych.
Montaż rozdzielni, okablowanie zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego, roboczego oraz pomiarów p-porażeniowych gniazd i urządzeń. Wystawienie dokumentacji powykonawczej dla służb technicznych Galerii Handlowej – w tym oświadczenia o poprawności , schematów powykonawczych instalacji elektrycznej, protokołów z pomiarów elektrycznych. Obiekty w których wykonywaliśmy prace: Galeria Krakowska, Factory Kraków, Factory Warszawa, Galeria Bonarka….
Czas realizacji: 2012÷2012.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA WROCŁAW

Montaż, okablowanie układów zasilania i sterowania obwodów regulowanych, nieregulowanych, technologicznych gniazd Sali Dużej, Sali Kameralnej, Sali Czarnej oraz Sal Gry Aktorskiej. W ramach prac wykonano: montaż 15 sztuk regulatorów EURORACK50PLUS, montaż rozdzielni zasilających regulatory RACK, ułożenie na drabinach kablowych oraz montaż do podłoża kabli zasilających i sterowniczych. Montaż w/w kabli do urządzeń i listew zaciskowych regulatorów oświetlenia. Montaż okablowania rozdzielni zasilających przenośne urządzenia regulacyjne. Dodatkowo: montaż i podłączenie do istniejącej instalacji regulatorów PS84Elektron w Reżyserce Oświetlenia Sali Czarnej.
Czas realizacji: październik ÷ grudzień 2011.

TEATR im. JULISZA SŁOWACKIEGO KRAKÓW

Wykonanie projektu montażu gniazd sterowanych na rampach nad główną sceną teatru, montaż kabli siłowych, przewodów sterowniczych oraz systemu DMX na rampach. Projekt i wykonanie skrzynek metalowych zespołów gniazd przyłączeniowych oświetlenia scenicznego. Okablowanie i montaż oświetlenia umieszczonego na galeriach za sceną, okablowanie gniazd pod sceną przewodami siłowymi, sterowniczymi oraz systemu DMX. Powyższy projekt elektrycy firmy ELBEST realizowali jako podwykonawcy firmy ELWO-LIGHT.