MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI (MOS) KRAKÓW ul. Rajska

Małopolski Ogród Sztuki to ośrodek współczesnych form teatralnych i parateatralnych, współczesne centrum sztuki i kultury. Wewnątrz mieści się sala tetralna dla 250 widzów, sala kinowa dla 128 osób oraz pomieszczenia, w których można będzie organizować zajęcia edukacyjne związane ze sztuką. W ramach prac w Małopolskim Ogrodzie Sztuki firma Elbest zrealizowała następujące elementy: – okablowanie, montaż układów zasilających i sterujących oświetleniem obwodów regulowanych, technologicznych oraz roboczych sceny głównej, widowni, oraz sztankietów wiszących nad sceną główną. – okablowanie, montaż układów zasilających i sterujących oświetleniem obwodów regulowanych, technologicznych oraz roboczych sali kina. Dla potrzeb zasilania powyższych elementów zaprojektowano i wykonano: blok zasilający BZ1 (wyłącznik 400A, stycznik 250A, styczniki 40A, rozłączniki bezpiecznikowe, wył. przetężeniowe oraz różnicowo-prądowe), blok zasilający BZ2, oraz rozdzielnię obwodów neregulowanych, technologicznych, roboczych. W ramach prac montazowych: zamontowano bloki regulacyjne PXM122 24×3,6kW, PXM112 12x 2,3kW, PXM112 6x 2,3kW, zamontowano rozdzielnie opisane powyżej, zamontowano trasy kablowe, ułożono i podłączono kable zasilające i sterownicze. Po podaniu napięcia dokonano rozruchu układu, sprawdzono działanie urządzeń pod napięciem. Wykonano pomiary ochrony p-porażeniowej : impedancję pętli zwarcia, pomiar rezystancji izolacji, pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. Sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.
Czas realizacji: luty 2012÷ lipiec 2012.