PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODDZIAŁ OKULISTYKI, SZPITAL ŻEROMSKIEGO

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODDZIAŁ OKULISTYKI, SZPITAL ŻEROMSKIEGO

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej oddziału Okulistyki

  • Oględziny instalacji elektrycznej,
  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  • Pomiary stanu izolacji,
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • Pomiary obwodów elektrycznych zasilanych w układzie sieci IT ,
  • Pomiar połączeń wyrównawczych.

Czas realizacji: grudzień 2018 – styczeń 2019.