PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STACJI DIALIZ DIAVERUM

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STACJI DIALIZ DIAVERUM

Firma Elbest dokonała przeglądów i pomiarów elektrycznych w pomieszczeniach NZOZ DIAVERUM Kraków oś. Młodości.

W ramach przeglądu i pomiarów wykonano:

  • Przegląd wyłącznika głównego (przeciwpożarowego)budynku,
  • Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku
  • Oględziny instalacji elektrycznej,
  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  • Pomiary stanu izolacji,
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • Pomiary obwodów instalacji elektrycznej w układzie IT z izolowanym punktem neutralnym

Czas realizacji: lipiec 2018.