WYMIANA ROZDZIELNI ZASILAJĄCYCH OBIEKTY PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE

REALIZACJE: WYMIANA ROZDZIELNI ZASILAJĄCYCH OBIEKTY PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE

W ramach prac wykonano:

  • Wymiana Rozdzielni Głównej zasilającej obiekty Parafii,
  • Wymiana osprzętu, bezpieczników w rozdzielni, podłączenie kabli,
  • Montaż nowej Tablicy Wyłącznika Głównego Przeciwpożarowego,
  • Montaż wyłącznika Głównego Przeciwpożarowego,
  • Montaż, okablowanie zdalnego wyzwalacza Wyłącznika Głównego Przeciwpożarowego,
  • Wykonano pomiary instalacji elektrycznych,
  • Przeprowadzono testy Wyłącznika Głównego Przeciwpożarowego.

Czas realizacji: wrzesień 2019.