PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W OBIEKTACH I POMIESZCZENIACH
PARAFII ŚW. SZCZEPANA W KRAKOWIE

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w obiektach Parafii św. Szczepana w Krakowie:

  • Kościół św. Szczepana
  • Plebania
  • Dom Parafialny

W ramach przeglądu instalacji elektrycznej mieszkań i obwodów wspólnych wykonano:

  • Oględziny instalacji elektrycznej,
  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia,
  • Pomiary stanu izolacji,
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • Przegląd, pomiary parametrów instalacji odgromowej.

Czas realizacji: maj 2019.