Przegląd Instalacji Elektrycznej Kijów Świt

REALIZACJE: KINO KIJÓW – CENTRUM, POMIESZCZENIA KINA ŚWIT

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W ramach przeglądu wykonano:

  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
  • Pomiary stanu izolacji.
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • Przegląd lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Czas realizacji: kwiecień, sierpień 2017, marzec 2018