POMIARY ELEKTRYCZNE W KOMPLEKSIE BIUROWYM BUMA SQUARE UL. WADOWICKA 6

Buma Square to kompleks biurowo-komercyjny znajdujący się w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6. Znajdują się w nim pomieszczenia biurowe firm: Sabre, Ericpol, Euroscript, Luxmed, Provident, Slovnaft ….. Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych firm. Dokonano oględzin instalacji elektrycznej oraz rozdzielni pomieszczeń użytkowych. W ramach przeglądu wykonano około 10 tysięcy pomiarów elektrycznych – skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: 2015