Amway Kraków Biznes Park

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE FIRMY AMWAY – KRAKÓW BIZNES PARK

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w pomieszczeniach firmy AMWAY w Zabierzowie.
W ramach przeglądu instalacji elektrycznej wykonano:

  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia (około 2,2 tyś. punktów pomiarowych).
  • Pomiary stanu izolacji.
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.

Czas realizacji: lipiec 2017.