PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ. FARMINA – INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ.

FARMINA – Zakład Produkcyjny w Myślenicach (2021 r.)
Zakład Produkcyjny w Krakowie (2020 r.)

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej przemysłowej i odgromowej.
Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej przemysłowej w strefach wybuchowych.

W ramach przeglądu wykonano:

  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
  • Pomiary stanu izolacji.
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • Pomiar ciągłości przewodów wyrównawczych,
  • Przegląd transformatora 15kV/0,4kV.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: 2021 r, 2020 r.