PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ. VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, KRAKÓW

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ.
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, KRAKÓW

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W ramach przeglądu wykonano:

  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
  • Pomiary stanu izolacji.
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: grudzień 2021 r.