POMIARY ELEKTRYCZNE W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UL. PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA 2 – SIEDZIBA TELEWIZJI TVN

Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych telewizji TVN. W czasie przeglądu dokonano oględzin instalacji elektrycznej oraz rozdzielni pomieszczeń użytkowych. W ramach przeglądu wykonano około 4 tysięcy pomiarów elektrycznych – skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.
Czas realizacji: 2014