PRZEGLĄD, POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI ŚNIEŻKA (ZŁOCIEŃ)

PRZEGLĄD, POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
BUDYNKI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI ŚNIEŻKA (ZŁOCIEŃ)

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Przeglądy i pomiary dokonano w 4 budynkach wielorodzinnych przy ulicy: Złocieniowej, Malachitowej.

W ramach przeglądu wykonano:

  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
  • Pomiary stanu izolacji.
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • Przegląd lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
  • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: wrzesień 2020 r.