POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA STANOWISK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA STANOWISK PRACY
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Pomiar natężenia oświetlenia stanowisk pracy – pomiarów dokonano na 1300 stanowiskach pracy.
Wyniki pomiarów zostały umieszczone w protokołach wraz z rysunkami, umożliwiającymi identyfikację punktów pomiarowych.
Pomiary wykonano w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego:

  • Racławicka 56, Kraków
  • Basztowa 22, Kraków
  • Zacisze 5, 7, Kraków
  • Królewska 57, Kraków
  • Wielicka 72, Kraków
  • Teatralne 4a, Kraków
  • Podole 60, Kraków

oraz w Agendach Urzędu:

  • Oświęcim, Miechów, Nowy Sącz, Tarnów, Nowy Targ

Pomiarów dokonano w oparciu o zapisy normy PN-EN 12464-1:2012.

Czas realizacji: Listopad 2021 r.