Przegląd przeciwpożarowkego wyłącznika prądu

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu – wyłącznika głównego

W ramach zostają wykonane:

  • Przegląd (test) coroczny wyłącznika poprzez wyłączenie i załączenie wyłącznika prądu
  • Sprawdzenie stanu technicznego wyłącznika
  • Testy zdalnych wyłączników przeciwpożarowych prądu
  • Po przeglądzie wystawiamy stosowne protokoły

Zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy wykonywać co roku.