POMIARY, PRZEGLĄDY TRANSFORMATORÓW 30kV, 15kV, 6kV POMIARY, PRZEGLĄDY PODSTACJI, ROZDZIELNI 30kV, 15kV, 6kV, 0,4kV

W ramach 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej firma ELBEST dokonuje przeglądu oraz pomiarów transformatorów SN oraz rozdzielni i podstacji według wymagań Polskich Norm. Po wykonaniu pomiarów dostarczamy Inwestorowi stosowne protokoły oraz certyfikaty wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykonywanych przez firmę ELBEST pomiarów.

Czas realizacji: 2013÷ 2015.