POMIARY, PRZEGLĄDY AGREGATÓW (ZESPOŁÓW) PRĄDOTWÓRCZYCH

Zespoły prądotwórcze są to prądnice lub generatory napędzane silnikami wysokoprężnymi lub benzynowymi, rzadziej turbiną gazową. Nowoczesne spalinowe zespoły prądotwórcze mogą być wykorzystywane w razie zaniku napięcia w publicznej sieci elektroenergetycznej, do długotrwałego zasilania odbiorów energii elektrycznej o wymaganych parametrach. Firma ELBEST dokonuje przeglądów oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej zespołów prądotwórczych. Prezentujemy Państwu zdjęcia z wykonywanych przez firmę ELBEST pomiarów.

Czas realizacji: 2013÷ 2015.