UDT

PRZEGLĄDY I POMIARY. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (UDT), KRAKÓW

PRZEGLĄDY I POMIARY.
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (UDT), KRAKÓW

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
Pomiar natężenia oświetlenia stanowisk pracy.
Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wyłącznika głównego)

W ramach przeglądu wykonano:

 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
 • Pomiary stanu izolacji.
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
 • Przegląd lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 • Pomiar natężenia oświetlenia stanowisk pracy.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: styczeń 2022 r.

Urząd Marszałkowski 1

POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA STANOWISK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA STANOWISK PRACY
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Pomiar natężenia oświetlenia stanowisk pracy – pomiarów dokonano na 1300 stanowiskach pracy.
Wyniki pomiarów zostały umieszczone w protokołach wraz z rysunkami, umożliwiającymi identyfikację punktów pomiarowych.
Pomiary wykonano w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego:

 • Racławicka 56, Kraków
 • Basztowa 22, Kraków
 • Zacisze 5, 7, Kraków
 • Królewska 57, Kraków
 • Wielicka 72, Kraków
 • Teatralne 4a, Kraków
 • Podole 60, Kraków

oraz w Agendach Urzędu:

 • Oświęcim, Miechów, Nowy Sącz, Tarnów, Nowy Targ

Pomiarów dokonano w oparciu o zapisy normy PN-EN 12464-1:2012.

Czas realizacji: Listopad 2021 r.

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ. FARMINA – INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ.

FARMINA – Zakład Produkcyjny w Myślenicach (2021 r.)
Zakład Produkcyjny w Krakowie (2020 r.)

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej przemysłowej i odgromowej.
Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej przemysłowej w strefach wybuchowych.

W ramach przeglądu wykonano:

 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
 • Pomiary stanu izolacji.
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
 • Pomiar ciągłości przewodów wyrównawczych,
 • Przegląd transformatora 15kV/0,4kV.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: 2021 r, 2020 r.

VIII LO 3

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ. VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, KRAKÓW

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ.
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, KRAKÓW

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W ramach przeglądu wykonano:

 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
 • Pomiary stanu izolacji.
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
 • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: grudzień 2021 r.

POMIARY ELEKTRYCZNE W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UL. PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA 2 – SIEDZIBA TELEWIZJI TVN

Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych telewizji TVN. W czasie przeglądu dokonano oględzin instalacji elektrycznej oraz rozdzielni pomieszczeń użytkowych. W ramach przeglądu wykonano około 4 tysięcy pomiarów elektrycznych – skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.
Czas realizacji: 2014 r, 2019 r, 2020 r.

Spółdzielnia Śnieżka

PRZEGLĄD, POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI ŚNIEŻKA (ZŁOCIEŃ)

PRZEGLĄD, POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
BUDYNKI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI ŚNIEŻKA (ZŁOCIEŃ)

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Przeglądy i pomiary dokonano w 4 budynkach wielorodzinnych przy ulicy: Złocieniowej, Malachitowej.

W ramach przeglądu wykonano:

 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
 • Pomiary stanu izolacji.
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
 • Przegląd lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
 • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: wrzesień 2020 r.

Sąd Proszowice

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ BUDYNEK SĄDU W PROSZOWICACH

PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ
BUDYNEK SĄDU W PROSZOWICACH

W ramach przeglądu wykonano:

 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
 • Pomiary stanu izolacji.
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
 • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
 • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: maj 2021 r.

Amway Kraków Biznes Park

REALIZACJE: PRZEGLĄD I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SIEDZIBIE FIRMY AMWAY – KRAKÓW BIZNES PARK

Firma Elbest wykonała przeglądy i pomiary w pomieszczeniach firmy AMWAY w Zabierzowie.
W ramach przeglądu instalacji elektrycznej wykonano:

 • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia (około 2,2 tyś. punktów pomiarowych).
 • Pomiary stanu izolacji.
 • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.

Czas realizacji: lipiec 2017.

POMIARY ELEKTRYCZNE W KOMPLEKSIE BIUROWYM BUMA SQUARE UL. WADOWICKA 6

Buma Square to kompleks biurowo-komercyjny znajdujący się w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6. Znajdują się w nim pomieszczenia biurowe firm: Sabre, Ericpol, Euroscript, Luxmed, Provident, Slovnaft ….. Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych firm. Dokonano oględzin instalacji elektrycznej oraz rozdzielni pomieszczeń użytkowych. W ramach przeglądu wykonano około 10 tysięcy pomiarów elektrycznych – skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: 2015

POMIARY ELEKTRYCZNE W W BUDYNKU BIUROWYM DIAMANTE PLAZA UL. DEKERTA 24

Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych budynku Diamante Plaza. W ramach przeglądu dokonano oględzin oraz pomiarów:

 • Transformatora 15kV,
 • Rozdzielni głównych,
 • Rozdzielni piętrowych obwodów wspólnych,
 • Instalacji odgromowej budynku.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykonywanych przez firmę ELBEST pomiarów.
Czas realizacji: 2014