Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu – wyłącznika głównego

W ramach zostają wykonane:

  • Przegląd (test) coroczny wyłącznika poprzez wyłączenie i załączenie wyłącznika prądu
  • Sprawdzenie stanu technicznego wyłącznika
  • Testy zdalnych wyłączników przeciwpożarowych prądu
  • Po przeglądzie wystawiamy stosowne protokoły

Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

W ramach zostają wykonane:

  • Przegląd (test) coroczny opraw oraz instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  • Wpis do dziennika oświetlenia awaryjnego
  • Pomiar oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych oraz stref wysokiego ryzyka
  • Przeglądy i pomiary wykonujemy w oparciu o zalecenia norm PN-EN 1838:2005, PN- EN50172.

Zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków:
Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonywać co roku.