INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Wykonanie instalacji odgromowej budynku wielorodzinnego przy ulicy Białoprądnickiej w Krakowie. Montaż uchwytów kątowych skręconych do powierzchni dachu, montaż uchwytów gąsiorowych, montaż uchwytów do powierzchni kominów. Rozłożenie zwodów poziomych na powierzchni dachu, montaż złącz krzyżowych, montaż złącz rynnowych Dokonano pomiarów elektrycznych: pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej, pomiar ciągłości przewodów odprowadzających.