FUN KIDS centrum zabaw dziecięcych

Kompleksowe wykonanie całości instalacji elektrycznej, alarmowej, kamer TV, montaż zasilania głównego w złączu kablowym, montaż lamp oświetlenia ogólnego, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, montaż opraw oświetlenia awaryjnego. Wykonanie pomiarów odbiorczych ochrony przeciwporażeniowej (gniazda, oprawy oświetleniowe, kable zasilające), pomiary natężenia oświetlenia lamp awaryjnych.