SKLEPY, BUTIKI, OUTLETY W GALERIACH HANDLOWYCH, HIPERMARKETACH

Montaż, podwieszenie na zawiesiach koryt kablowych, szynoprzewodów, opraw oświetlenia ewakuacyjnego, kamer. Rozprowadzenie przewodów zasilających szynoprzewody, pompy ciepła, pompy obiegowe, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oraz przewodów instalacji IT. Montaż podłączenie na zawiesiach banerów reklamowych, podświetlanych logo, wyłączników pożarowych, hermetycznych gniazd podłogowych. Montaż powyższego osprzętu także na płytach g-k. Okablowanie, montaż oświetlenia regałów podświetlanych, podłączenie sieci do terminali płatniczych, kas fiskalnych.
Montaż rozdzielni, okablowanie zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego, roboczego oraz pomiarów p-porażeniowych gniazd i urządzeń. Wystawienie dokumentacji powykonawczej dla służb technicznych Galerii Handlowej – w tym oświadczenia o poprawności , schematów powykonawczych instalacji elektrycznej, protokołów z pomiarów elektrycznych. Obiekty w których wykonywaliśmy prace: Galeria Krakowska, Factory Kraków, Factory Warszawa, Galeria Bonarka Kraków.

POMIARY ELEKTRYCZNE W W BUDYNKU BIUROWYM DIAMANTE PLAZA UL. DEKERTA 24

Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych budynku Diamante Plaza. W ramach przeglądu dokonano oględzin oraz pomiarów:

  • Transformatora 15kV,
  • Rozdzielni głównych,
  • Rozdzielni piętrowych obwodów wspólnych,
  • Instalacji odgromowej budynku.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykonywanych przez firmę ELBEST pomiarów.
Czas realizacji: 2014

POMIARY ELEKTRYCZNE W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW UL. PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA 2 – SIEDZIBA TELEWIZJI TVN

Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych telewizji TVN. W czasie przeglądu dokonano oględzin instalacji elektrycznej oraz rozdzielni pomieszczeń użytkowych. W ramach przeglądu wykonano około 4 tysięcy pomiarów elektrycznych – skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.
Czas realizacji: 2014

POMIARY, PRZEGLĄDY AGREGATÓW (ZESPOŁÓW) PRĄDOTWÓRCZYCH

Zespoły prądotwórcze są to prądnice lub generatory napędzane silnikami wysokoprężnymi lub benzynowymi, rzadziej turbiną gazową. Nowoczesne spalinowe zespoły prądotwórcze mogą być wykorzystywane w razie zaniku napięcia w publicznej sieci elektroenergetycznej, do długotrwałego zasilania odbiorów energii elektrycznej o wymaganych parametrach. Firma ELBEST dokonuje przeglądów oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej zespołów prądotwórczych. Prezentujemy Państwu zdjęcia z wykonywanych przez firmę ELBEST pomiarów.

Czas realizacji: 2013÷ 2015.

POMIARY, PRZEGLĄDY TRANSFORMATORÓW 30kV, 15kV, 6kV POMIARY, PRZEGLĄDY PODSTACJI, ROZDZIELNI 30kV, 15kV, 6kV, 0,4kV

W ramach 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej firma ELBEST dokonuje przeglądu oraz pomiarów transformatorów SN oraz rozdzielni i podstacji według wymagań Polskich Norm. Po wykonaniu pomiarów dostarczamy Inwestorowi stosowne protokoły oraz certyfikaty wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wykonywanych przez firmę ELBEST pomiarów.

Czas realizacji: 2013÷ 2015.

POMIARY ELEKTRYCZNE W KOMPLEKSIE BIUROWYM BUMA SQUARE UL. WADOWICKA 6

Buma Square to kompleks biurowo-komercyjny znajdujący się w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6. Znajdują się w nim pomieszczenia biurowe firm: Sabre, Ericpol, Euroscript, Luxmed, Provident, Slovnaft ….. Firma Elbest dokonała 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych oraz komercyjnych firm. Dokonano oględzin instalacji elektrycznej oraz rozdzielni pomieszczeń użytkowych. W ramach przeglądu wykonano około 10 tysięcy pomiarów elektrycznych – skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz parametrów wyłączników różnicowo-prądowych. Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: 2015